Wójt Gminy Laskowa ogłasza konkursy na następujące wolne stanowiska urzędnicze:

- Podinspektor ds. finansów, rozliczeń podatku VAT i podatku od środków transportowych w Urzędzie Gminy Laskowa.

- Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, weterynarii i pomocy publicznej w Urzędzie Gminy Laskowa.


Ogłoszenia o konkursach znajdą Państwo poniżej.

ukryty