W dniu 28 grudnia 2017 roku w Laskowej, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Laskowa. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski. Najważniejszym punktem obrad sesji było nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Laskowa. Tytuł ten otrzymały osoby niezmiernie zasłużone i oddane społeczności naszej Gminy, należą do nich:

- Ksiądz Prałat Feliks Kwilas – Proboszcz Parafii Krosna

- Ksiądz Prałat Józef Cieśla – Proboszcz Parafii Jaworzna

- Ksiądz Józef Trela – Proboszcza Parafii Żmiąca

- Pani Barbara Hłyń – lekarz i wieloletni Kierownik Ośrodka Zdrowia w Laskowej

- Śp. Jan Sieja – lekarz i wieloletni Kierownik Ośrodka Zdrowia w Ujanowicach

Podczas sesji uchwalony został również budżet Gminy Laskowa na 2018 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

ukryty