Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 28 września 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


1. Uchwała Nr XXXIV/224/17 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017r., 

2. Uchwała Nr XXXIV/225/17 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2017 – 2026,

3. Uchwała Nr XXXIV/226/17 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej,

4. Uchwała Nr XXXIV/227/17 w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach,

5. Uchwała Nr XXXIV/228/17 w sprawie: zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.