Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, w porozumieniu z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, organizują w dniu 09 czerwca 2019 r. (tj. niedziela) od. godz. 14:00


XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych


Miejsce imprezy – Amfiteatr zlokalizowany na boisku sportowym ,,KS Laskovia” w Laskowej.

O godzinie występu orkiestry zostaną powiadomione przez organizatora po otrzymaniu kart zgłoszenia.

Patronat Honorowy przyjęli:

  • Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski
  • Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa

       

Przegląd będzie eliminacją do 42. Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.


Zgłoszenia do Przeglądu prosimy nadesłać do dnia 24 maja 2019 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

34-602 L a s k o w a 700

Kontakt telefoniczny / fax.: (18) 33-33-005 lub 661 442 221

e - mail: gok.laskowa@xl.wp.pl


Z a p r a s z a m y

Pliki do pobrania