ukryty

W dniu 10 czerwca 2018 roku, na boisku sportowym, „KS Laskovia” w Laskowej, odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, którego organizatorami byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

W Przeglądzie wzięło udział 8 Orkiestr .

 1. Orkiestra Dęta przy OSP Męcina,
 2. Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej,
 3. Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej,
 4. Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej,
 5. Orkiestra Dęta OSP Dobra,
 6. Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej,
 7. Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej,
 8. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krużlowej.

Konkurs przeprowadzony został w trzech grupach:

I. Orkiestry OSP:

II. Orkiestry Parafialne:

III. Orkiestry działające przy Ośrodkach Kultury, Stowarzyszeniach społeczno–kulturalnych

XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, oceniała komisja konkursowa w składzie:

Leszek Mieczkowski - naczelnik i dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Współpracując z szerokim ruchem muzycznym na terenie Sądecczyzny z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno - muzyczną. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Stanisław Stachoń - szef Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wieloletni muzyk solista orkiestry.

Leszek Łopalewski - wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel i kierownik sekcji instrumentów dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu 8 Orkiestr Dętych zgłoszonych do Przeglądu postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej przy OSP z Męciny.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej.

W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH

I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej.

W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY

I STOWARZYSZENIACH

I miejsca nie przyznano.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej.

Na 41. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, Komisja postanowiła zakwalifikować:

 • Orkiestrę Dętą przy OSP w Męcinie,
 • Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej,
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej,
 • Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej.

Na XVIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej, wystąpiła gościnnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krużlowej, która otrzymała nominację na Na 41. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu.

Wszystkie Orkiestry z terenu Powiatu Limanowskiego biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, ufundowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Nagrody wręczyli:Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Vice Starosta Limanowski, Jolanta Grzegorzek – Radna Rady Powiatu Limanowskiego, sołtys Krosnej, Piotr Stach – Pełniący Obowiązki Wójta Gminy Laskowa, Michał Kogutowicz – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa.

Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach.

Z uznaniem należy stwierdzić, iż w XVIII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej, wzięło udział 7 Orkiestr z terenu powiatu limanowskiego, oraz jedna z nowosądeckiego. Łącznie na scenie podczas jednego niedzielnego popołudnia wystąpiło 350 muzyków z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Imprezę uświetnił koncert Kapeli „ GÓROLE”. Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „REMO”.

Przegląd prowadził Stanisław Przybylski.

Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fotogaleria - tutaj


Zdzisław Pajor 

Dyrektor GOKSiT w Laskowej