W dniu 24.09.2018 r. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach,pan Józef i Rafał wzięli udział w Gali Finałowej wojewódzkiego etapu XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Niepodległa bez barier – od morza do Tatr” i jest projektem PFRON-u. Uroczystość odbyła się w Kopalnia Soli „Wieliczka”. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach odebrali wyróżnienie w kategorii „rzeźba kameralna i płaskorzeźba” z rąk Pani Wicepremier Beaty Szydło, Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko, Pana Senatora Zbigniewa Cichoń, Pani Urszuli Ruseckiej Poseł na Sejm RP, Pana Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwik oraz Pani Dyrektor Marty Mordarskiej.Program uroczystości uświetnił występ niezwykłych artystów ze Szkoły Muzycznej I stopnia przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, oraz Kwartet smyczkowy ,,Forum Kwartet”.


Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
ukryty