Gminne Dożynki - „Święto Plonów”, rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z parkingu do Kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana wintencji rolników Gminy Laskowa, sprawowana w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Krosnej, którą odprawił ks. Franciszek Pacholik – rodak pochodzący z Krosnej, w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej zapewnił krośnieński chór wraz z Parafialną Orkiestrą Dętą z Krosnej.


Po Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez Parafialną Orkiestrę Dętą z Krosnej, udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek Danuta i Stanisław Rosiek, obdarowali Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha chlebem, miodem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.


Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XXI Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.


Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda - etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:


Kategoria wieńców tradycyjnych:

Grand Prix, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.

Dwa równorzędne I miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej,
  • Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc.

Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej,
  • Grupie Wieńcowej z Sechnej.

Kategoria wieńców współczesnych – artystycznych:

Dwa równorzędne I miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej,
  • Grupie Wieńcowej z Ujanowic.

Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej KGW z Kamionki Małej,
  • Grupie Wieńcowej z Jaworznej.

Ponadto Komisja Konkursowa wytypowała na XX Dożynki Województwa Małopolskiego w Radziszowie w dniu 26 sierpnia 2018 roku, wieniec dożynkowy KGW z Krosnej.


Natomiast na Pielgrzymkę Rolników – Jasnogórskie Dożynki w Częstochowie, 1-2 września 2018 roku, zgodnie z obowiązującą kolejnością wyjazdów, pojedzie Grupa Wieńcowa z Jaworznej.


Wszystkie Grupy Wieńcowe otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne, które wręczyli: Wiesław Janczyk – Poseł RP, Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Vice Starosta Limanowski, Piotr Stach – Pełniący Obowiązki Wójta Gminy Laskowa, Michał Kogutowicz – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Jolanta Grzegorzek – Radna Powiatu Limanowskiego.


Zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.


Bardzo ciepło został przyjęty występ Grupy Regionalnej z Krosnej. Gwiazdą wieczoru był zespół „KRYWAŃ”. Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem AKCENTT BAND.


Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.


Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Krosnej za miłe przyjęcie, za duży wkład pracy w przygotowanie i przebieg dożynek. Szczególne słowa uznania należą się starostom dożynek - Państwu Danucie i Stanisławowi Rosiek, Kole Gospodyń Wiejskich na czele z Panią Przewodniczącą Stanisławą Jonik, a także Pani Kazimierze Marcisz i Pani Elżbiecie Karpiel. Bardzo też dziękujemy Pani Jolancie Grzegorzek - sołtysowi wsi Krosna i Radnej powiatowej.


"Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości"

nad Gminnymi Dożynkami "Świętem Plonów"

w Krosnej w dniu 19 sierpnia 2018 roku.

ukryty