Możliwość wykonywania pracy codziennie lub w dowolnie ustalone dni.

Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Kierownikiem SPZOZ w Laskowej.


Kontakt telefoniczny: 18 337 88 00

e-mail: spzozlaskowa@vp.pl


OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA