„ … dziecko nie jest naczyniem,

do którego można wlać wiedzę,

ale ogniem, który należy rozpalić.”

Plutarch


Poprzez doświadczenia uczymy się najefektywniej, ponieważ poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami, dlatego też w ramach działalności zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno - wychowawczych zorganizowane zostało XII Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”, które odbyło się 28 lutego 2019r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Laskowej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Łososiny Dolnej, Ujanowic, Laskowej, Sadku - Kostrzy, Jaworznej, Kamionki Małej, Sechnej, Krosnej, Żmiącej oraz nauczyciele fizyki i chemii. Naszym celem było pokazanie drugiego ciekawego oblicza  chemii i fizyki - nauk zajmujących i pasjonujących młode umysły. Szczególną wartość dydaktyczną miały warsztaty, w trakcie, których uczestnicy sami wykonywali doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole lub na zajęciach kół zainteresowań z chemii oraz fizyki. Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń przez uczniów, które zawierały elementy zabawy, pobudzały wszystkich do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami. Cały pokaz prowadziła mgr Aneta Niezabitowska – Bielecka i mgr Regina Białk - (nauczycielki chemii i fizyki) organizatorki imprezy.

                             

Audytorium stanowili zaproszeni goście, a to:

Wójt Gminy Laskowa - Pan Piotr Stach

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Pani Bożena Chełmecka

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - Pani Monika Miś

Nauczyciele fizyki i chemii z

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Laskowej – Pani A. Niezabitowska – Bielecka,

Pani R. Białk

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ujanowicach – Pani Iwona Czyżycka,

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sechnej - Pani Iwona Czyżycka,

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej - Pani Małgorzata Jaśkiewicz,

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sadku – Kostrzy – Pani Joanna Pazdan, Maria Toporkiewicz,

Szkoły Podstawowej im. Św. Józefa w Krosnej - Pani Katarzyna Jonik,

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej - Pani Katarzyna Jonik

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznej - Pani Katarzyna Kołodziej

Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Kamionce Małej - Pani Regina Białk

uczniowie „Młodzi Fizycy i Chemicy” z wyżej wymienionych szkół.

Na zakończenie imprezy demonstrujący ciekawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w XII Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole. Głównym sponsorem nagród dla uczniów był Wójt Gminy Laskowa Pan Piotr Stach.

Pozostali sponsorzy to:

Biuro Posła RP Pana Wiesława Janczyka,

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Pan Adam Dudka,

właściciele Zakładu Usługowo – Produkcyjnego EMITER Pan Stanisław Bieda i Pan Piotr Lis, właściciel FIRMY BUDOWLANEJ Pan Piotr Gurgul

Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom i fundatorom nagród a w szczególności Wójtowi Gminy Laskowa Panu Piotrowi Stach. Dzięki bezinteresowności wielu osób, Młodzi Fizycy i Chemicy mogli poczuć, że ten dzień jest wyjątkowy i tylko dla nich. Zaangażowanie i wsparcie finansowe zasługuje na słowa uznania i szacunku, a uśmiech dzieci jest najlepszym dowodem wdzięczności. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 
                                   

Jan Paweł II

Organizatorki

Aneta Niezabitowska - Bielecka

Regina Białk

ukryty