Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej o miano Szkoły Niepodległej. Konkurs miał na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i trwał od września 2017 r. do grudnia 2018 r. W tym czasie należało wykonać szereg zadań związanych z historią naszej Ojczyzny (wielkiej i małej). Pogrupowane one zostały w następujące obszary: Szlak Trzech Świąt Rzeczpospolitej, Szlak Współtwórców Niepodległości, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodległości i Szlak Pierwszych Dni Wolności. Opis zadań wykonanych przez naszą szkołę znajduje się tutaj: https://spkamionka.edupage.org/text/?text=teachers/-3&subpage=10. Do konkursu przystąpiło ponad 400 szkół z terenu całej Polski; zaszczytne miano udało się zdobyć 215 placówkom, w tym naszej szkole. Szkoły, które wytrwale zrealizowały, opisały i udokumentowały wykonane zadania otrzymały piękny certyfikat ufundowany przez MEN oraz nagrody książkowe.

W dniu 8 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Wręczenie certyfikatów i nagród miało miejsce w sali kolumnowej sejmu RP. Przedstawiciele szkół zostali zaproszeni na inaugurację obchodów 100. lecia Sejmu Ustawodawczego (przypada ona w dn. 10 lutego). Uroczystość rozpoczęli Marszałkowie Sejmu i Senatu – Pan Marek Kuchciński i Pan Stanisław Karczewski; przybył też Premier rządu Pan Mateusz Morawiecki, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska,Senator RP prof. Jan Żaryn, Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Pan Adam Hlebowicz, historyk Zbigniew Girzyński oraz z Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik, który jako Przewodniczący ZHR był gospodarzem spotkania. Uczestnicy uroczystości wysłuchali interesujących przemówień parlamentarzystów dotyczących okresu kształtowania się Sejmu Ustawodawczego II RP i wzięli udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu. Następnie zwiedzili salę posiedzeń a po wykonaniu okolicznościowego zdjęcia wszystkich laureatów przystąpiono do rozdania certyfikatów i nagród. Galę wręczenia nagród rozpoczęło odczytanie historycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszone 100 lat temu na otwarcie Sejmu oraz listu Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej (która patronowała konkursowi), do zgromadzonych Laureatów Konkursu i organizatorów. Pięknie wykonany certyfikat – Miano Szkoły Niepodległej – odebrała dyrektor szkoły Wanda Chochlińska. Po rozdaniu nagród, na zakończenie spotkania w sali kolumnowej Sejmu odbył się piękny koncert pieśni patriotycznych. Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej jest bardzo dumna ze zdobytego tytułu Szkoły Niepodległej, a dzięki wykonanym zadaniom historyczna wiedza i patriotyczne postawy młodzieży zostały wzmocnione i utrwalone.

ukryty