Rok szkolny 2018/209 przebiega pod hasłem "Sto lat Niepodległej”. To jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Już w przedszkolu dzieci uczą się patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, oraz szacunku do polskich symboli narodowych. Jednym z działań jakie zostały podjęte w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania Niepodległości był konkurs „Polska w wierszu i piosence”, który odbył się 8 maja 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej. Wzięły w nim udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie z Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Laskowej oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” z Laskowej. Konkurs miał na celu wspieranie wychowania patriotycznego dzieci, poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzację piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej oraz umocnienie świadomości narodowej.

W konkursie wzięło udział 26 przedszkolaków. Jury oceniało występy w kategoriach wiersz i piosenka.

     

Laureatami w kategorii wiersz zostali:

I Wiktor Rokiciński – „Kim też ja będę?” /Samorządowe Przedszkole w ZSP

II Stanisław Gąsienica – „Do moich synów”/ Niepubliczne Przedszkole Słoneczko

III Jakub Mazgaj „Flaga” / Samorządowe Przedszkole w ZSP

Laureatami w kategorii piosenka zostali:

I Małgorzata Oleksy- ”Co to jest niepodległość?” /Samorządowe Przedszkole w ZSP

II Anna Stypuła- „ My jesteśmy Polakami”/Samorządowe Przedszkole w ZSP

III Antonina Golonka – „ Piosenka małego patrioty”/Niepubliczne Przedszkole Słoneczko

Ponadto przyznano także ok. 20 wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy !

ukryty