Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej po raz drugi zorganizowała konkurs plastyczny „Malować jak Matejko”. Chcemy w ten sposób uczcić osobę naszego wielkiego patrona Jana Matejki a także zachęcić uczniów do rozwijania swoich talentów i wyrażania myśli, obserwacji i uczuć poprzez formy plastyczne. Tematem tegorocznej edycji konkursu były tradycje związane z obchodzonymi w naszym kraju świętami religijnymi. ("Tradycje - jakże my je kochamy"). Na konkurs wpłynęło 129 prac z 9 szkół podstawowych (6 szkół z terenu gminy Laskowa oraz szkoły partnerskie z Lipnicy Murowanej, Królówki i Wojakowej).Na zgłoszonych pracach dzieci przedstawiły 22 różnezwyczaje i tradycje kultywowane w naszym kraju i w naszych rodzinach. Wykazały się dobrą obserwacją życia, spostrzegawczością i znajomością naszej kultury i obyczajów. Poziom artystyczny i merytoryczny prac plastycznych był bardzo wysoki, zatem komisja konkursowa (w składzie: Barbara Jędrzejek - Skansen "Na Jędrzejkówce", Wanda Chochlińska - dyrektor SP w Kamionce Małej, Agnieszka Bukowiec - nauczyciel plastyki, Katarzyna Pacułt - nauczyciel wychowania przedszkolnego) miała niełatwe zadanie przy ich ocenie. Ostatecznie przyznano 38 nagród i wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

W dniu 21 maja 2019 r. w Skansenie „Na Jędrzejkówce” odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla uczniów biorących udział w Konkursie. Na uroczystość przybyli prawie wszyscy laureaci i wyróżnieni wraz z 15 opiekunami. Dzięki gościnności naszych sponsorów, Państwa Barbary i Krzysztofa Jędrzejków, dzieci mogły zwiedzić chatę chłopską w skansenie oraz uczestniczyć w warsztatach artystycznych.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez panią dyrektor Wandę Chochlińską. Po zwiedzeniu skansenu nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla dzieci oraz podziękowań dla ich opiekunów artystycznych a także przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej prac dzieci. Ostatnim punktem spotkania było wysłuchanie historii laleczek zwanych motankami wykonywanymi w krajach słowiańskich. Została ona zaprezentowana w sposób niezwykle barwny i ciekawy przez panią Barbarę Jędrzejek a następnie dzieci samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczycieli wykonywały laleczki. Więcej informacji na https://spkamionka.edupage.org/text6/.

Uroczystość odbyła się dzięki hojności naszych sponsorów: Skansenowi na Jędrzejkówce z Laskowej, Firmie BOLMA Macieja Błaża z Kamionki Małej, Aptece „Vita” Kazimierza Garbacza z Laskowej, Firmie Instalator Rafała Filipka, Macieja Dziedzica, Mirosława Starzyka z Kobyłczyny oraz Sadom Wincenta Wincentego Krzyżaka z Żmiącej.

ukryty