Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Laskowej zaprasza Rodziców i Dzieci na Dzień Otwarty, który o odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 w budynku Przedszkola oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Laskowej.

ukryty