„Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin

Poprzez doświadczenia uczymy się najefektywniej, ponieważ poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami, dlatego też w ramach swojej działalności dydaktycznej pani Aneta Niezabitowska - Bielecka i pani Regina Białk już po raz XI zorganizowały Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”, które odbyło się 8 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Laskowej. W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, Sadku - Kostrzy, Przyszowej i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii. Celem prezentowanych doświadczeń było pokazanie drugiego ciekawego oblicza  chemii i fizyki - nauk zajmujących i pasjonujących młode umysły. Szczególną wartość dydaktyczną miały warsztaty, w trakcie których uczestnicy sami wykonywali doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole lub na zajęciach kół zainteresowań z chemii oraz fizyki. Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych przez uczniów doświadczeń, które zawierały elementy zabawy, pobudzały gimnazjalistów do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami.

Audytorium stanowili zaproszeni goście:

Sekretarz Gminy Laskowa - Pan Jan Orzeł

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Pani Bożena Chełmecka.

Na zakończenie imprezy gimnazjaliści demonstrujący ciekawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w XI Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole.

ukryty