W sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej są do odebrania umowy, upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy Rodziców (dotyczy dzieci od 2,5 do 6 lat) o odebranie, wypełnienie dokumentów i zwrot do sekretariatu Zespołu.