Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej zaprasza uczniów klas 7 i 8 SP oraz III gimnazjum z terenu gminy Laskowa do udziału w GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „FOTOGRAFUJEMY ZJAWISKA FIZYCZNE” Honorowy patronat nad konkursem objął: Wójt Gminy Laskowa


Pliki do pobrania

ukryty