Debata Samorządów Uczniowskich nt. „Wolność odzyskaliśmy dzięki…”

W ramach partnerstwa szkół uczestniczących w programie "Aktywni w szkole, aktywni w regionie" w dniu 7 listopada w Szkole Podstawowej w Kamionce Małej odbyła się debata samorządów uczniowskich. Na spotkanie przybyły zaprzyjaźnione szkoły z: Lipnicy Murowanej, Królówki i Bochni. Zaszczycili nas też obecnością: wójt gminy Laskowa pan Piotr Stach, radni Kamionki Małej Zofia Bukowiec i Stanisław Luksa oraz dyrektor GOKSiT Zdzisław Pajor. Partnerstwo zapoczątkowane zostało przez PSP w Lipnicy Murowanej w marcu 2017 r. Tematem przewodnim tegorocznej debaty młodzieży był patriotyzm młodego pokolenia, dlatego wszystkie punkty dnia podporządkowane były patriotyzmowi. Spotkanie rozpoczęliśmy od zaprezentowania gościom lokalnego miejsca pamięci narodowej jakim jest cmentarz z okresu I wojny światowej na Jastrząbce; przedstawiliśmy jego historię oraz to, jak troszczymy się o takiemiejsca. Kolejnym punktem było spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Historycznych "Kasztanka", której przedstawiciele opowiedzieli młodzieży o życiu, walce i uzbrojeniu żołnierzy z czasów Legionów Piłsudskiego. Zaprezentowali też sztukę fechtunku. Następnie wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego odbyła się nastrojowa część artystyczna poświęcona długiej i trudnej drodze Polski do niepodległości. Grupy uczniów reprezentujące poszczególne szkoły, przedstawiły przygotowane wcześniej prezentacje PP o wybranych postaciach historycznych, którym my potomni zawdzięczamy naszą wolność. Na podstawie tych przykładów uczniowie pracowali podczas debaty szukając argumentów do zagadnienia "Wolność odzyskaliśmy dzięki..." Zadaniem młodych ludzi było też ustalenie, co dziś, w czasach pokoju można dla Ojczyzny zrobić i czy w ogóle trzeba coś robić? Podczas debaty młodzi ludzie wykazali się dużą wiedzą i roztropnością, co świadczyło o tym, że zasługują na miano MŁODEGO PATRIOTY. Dlatego też, na zakończenie spotkania każdy otrzymał dyplom Młodego Patrioty, potwierdzający to oraz drobne pamiątki i gadżety z naszego regionu. Spotkanie było bardzo owocne i kształcące a także integrujące młodzież.

ukryty