Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ujanowicach i w Laskowej przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji„100 POZDROWIEŃ NA 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”, której głównym celem jest upamiętnienie jubileuszowej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także promocja regionu oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o Małej Ojczyźnie. Przedsięwzięcie to zostało włączone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wysyłanie kartek z pozdrowieniami do innych szkół biorących udział w akcji. Dzięki temu możemy poczuć wspólnotę obchodów święta narodowego, mimo dzielącej nas odległości i mimo tego, że ani uczniowie, ani nauczyciele nigdy się nie spotkali i nie poznali. Wypisaniem oraz adresowaniem pocztówek zajęli się uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum w ramach kółka geograficznego. Jednocześnie uczniowie sprawdzali położenie geograficzne miejscowości każdej szkoły, z której przyszła pocztówka. Jest to świetna lekcja geografii, tylko nieco inaczej :)

Otrzymane kartki z pozdrowieniami z różnych stron Polski zawisły na szkolnych korytarzach naszych szkół, na dużej mapie konturowej Polski zaznaczono ich lokalizację. „Pocztówkowa akcja” była też dobrą okazją do przypomnienia sobie jak pisze i adresuje się kartki czy listy. W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek odchodzi w niepamięć. Piszemy do siebie przede wszystkim maile, SMSy czy też wiadomości na portalach społecznościowych. Wszyscy idziemy z duchem czasu zapominając, że pisanie tradycyjnych pozdrowień ćwiczy motorykę, wyobraźnię i cierpliwość 

oraz w oczywisty sposób rozwija kreatywność, a dodatkowo wysłana widokówka bardzo często staje się oryginalną pamiątką na długie lata. Udział w tej akcji sprawił naszym uczniom wiele radości i był dla nich wspaniałą lekcją historii, geografii i patriotyzmu. Miłość i szacunek do Ojczyzny może przybierać różne formy. Nie tylko wielkimi, ale także i tymi małymi czynami potrafimy upamiętnić tak ważne wydarzenie w historii naszego kraju.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Wójta Gminy Laskowa Pana Piotra Stacha oraz pracowników sekretariatu Urzędu Gminy za udostępnienie nam widokówek z panoramą Laskowej oraz poniesienie kosztów wysłania napisanych przez nas pocztówek.

Agnieszka LasykiAneta Szewczyk

nauczycielki geografii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach

i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej

ukryty