Przewodniczący Zarządu  Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników (Małopolska) informuje o organizowanych koloniach dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat; których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Cena dla rodzica wynosi 480 zł ( reszta stanowi współfinansowanie KRUS)

Pliki do pobrania