W związku z zamiarem przystąpienia do termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy

Laskowa, Urząd Gminy Laskowa zwracamy się do zainteresowanych Firm o zapoznanie się z zakresem robót objętych zleceniami.


W przypadku zainteresowania, wykonaniem któregokolwiek zadania,  należy złożyć ofertę w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa pok

nr 12 (sekretariat) w terminie do dnia 10.06.2016 r. do godz. 12:00 lub faxem na nr 18 33-00-226


Przedmiotowe zamówienie z uwagi na wartość szacunkową poniżej 30.000,00 EURO będzie prowadzone w trybie uproszczonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Zakresy robót wraz ze wzorami ofert znajdują się w załączeniu.

Pliki do pobrania