Powiat Limanowski wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej organizuje jedenastą edycję konkursu mającego na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez promocję firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz osób, które swym działaniem szczególnie przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju lokalnej społeczności. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Limanowej www.powiat.limanowa.pl