Urząd Gminy Laskowa planuje złożyć wniosek celem pozyskania funduszy na zorganizowanie w 2020 roku tzw. półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Laskowa. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą wyłącznie do podmiotów z terenu Gminy Laskowa (tj. właścicieli gospodarstw agroturystycznych, właścicieli obiektów turystycznych, przedsiębiorców itp.) oferujących zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci do złożenia oferty i przesłania jej na adres e-mail: gmina@laskowa.pl do dnia 30 lipca 2019 r. Półkolonie planowane są w terminie od 1 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku. Turnus obejmowałby 5 dni (od poniedziałku do piątku). Dzieci każdy dzień będą spędzać w innym obiekcie od godziny 10:00 do 15:00. Ilość turnusów uzależniona będzie od ilości zgłoszonych dzieci. Właściciel obiektu musi zapewnić dzieciom jeden posiłek i nieograniczony dostęp do napojów tj. herbata, woda lub sok. Ponadto właściciel zapewnia dzieciom opiekę podczas pobytu w jego obiekcie. Urząd Gminy Laskowa zapewni dzieciom transport.

Oferta powinna zawierać:

- dane adresowe obiektu,

- opis proponowanych zajęć z rozbiciem na grupy wiekowe – I grupa dzieci klas 1-4, II grupa dzieci klasa 5-8. Program zajęć musi uwzględniać działania mające wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatycznym.

-podanie maksymalnej ilość uczestników biorących udział w jednorazowych zajęciach
(w jednym dniu)

-proponowany posiłek

-cenę jednego dnia zajęć za jedno dziecko

-na dzień podpisania umowy właściciel obiektu musi posiadać niezbędne dokumenty do prowadzenia zbiorowych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Osoby do kontaktu:

Monika Bugajska – tel. 18 33 00 210,

Aneta Bajor-Janas – tel. 18 33 00 230