W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu mogącymi powodować zagrożenie m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych obiektów, związanych z koniecznością odśnieżania dachów.


Ponadto proszę o zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia innych zagrożeń spowodowanych zimowymi zjawiskami meteorologicznymi oraz odpowiednimi reagowaniem w celu przeciwdziałania wynikającym z tego zagrożeniom.