09 czerwca br., na boisku sportowym, „KS Laskovia” w Laskowej, odbył się XIXPowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, którego organizatorami byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

W Przeglądzie wzięło udział 10 Orkiestr .

 1. Gminna Orkiestra Dęta OSP „Violin” ze Słopnic
 2. Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej
 3. Orkiestra Dęta „Echo Gminy Łukowica”
 4. Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej
 5. Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej
 6. Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej
 7. Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej
 8. Orkiestra Dęta OSP z Dobrej
 9. Orkiestra Dęta OSP z Męciny
 10. Orkiestra Dęta OSP z Siemiechowa

Konkurs przeprowadzony został w trzech grupach:

I. Orkiestry OSP:

II. Orkiestry parafialne:

III. Orkiestry działające przy Ośrodkach Kultury, Stowarzyszeniach społeczno–kulturalnych


 

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, oceniała komisja konkursowa w składzie:

Józef Bartusiak

Muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu, Zespołu Kameralnego Instrumentów Dętych Drewnianych Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu oraz Zespołu kameralnego „Sonatina”. Założyciel i dyrygent Sądeckiego Big – Bandu.

Waldemar Groń

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Absolwent dyrygentury symfoniczno - operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Leszek Łopalewski

Wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel i kierownik sekcji instrumentów dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Komisja Konkursowa po wysłuchaniu 10 Orkiestr Dętych zgłoszonych do Przeglądu postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Dwa równorzędne I miejsca, pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie po 1700,00 zł., każda przyznano:

 • Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej,
 • Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej przy OSP z Męciny.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:

 • Gminnej Orkiestrze Dętej OSP „Violin” ze Słopnic.

W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH

I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1700, 00 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej.

W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY

I STOWARZYSZENIACH

I miejsca nie przyznano.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej „Echo Gminy Łukowica”.

Na 42. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, Komisja postanowiła zakwalifikować:

 • Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
 • Orkiestrę Dętą OSP z Dobrej.
 • Orkiestrę Dętą przy OSP z Męciny.
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej.
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej.
 • Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej.

Na XIX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej, wystąpiła gościnnie Orkiestra Dęta OSP z Siemiechowa, która otrzymała pamiątkową statuetkę i kwalifikację na 42. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu.

Wszystkie Orkiestry z terenu Powiatu Limanowskiego biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, ufundowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Nagrody wręczyli:Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Czesław Kawalec – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, DorotaStanisławczyk – Radna Rady Powiatu Limanowskiego, Jan Orzeł – Sekretarz Gminy Laskowa, Anna Gurgul – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa.

Na XIX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej obecni byli również: Wiesław Janczyk - Poseł RP, Piotr Stach - Wójt Gminy Laskowa oraz Grzegorz Wójcik -Radny Rady Powiatu Limanowskiego.

Z uznaniem należy stwierdzić, iż w XIX Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej, wzięło udział 9 Orkiestr z terenu powiatu limanowskiego, oraz jedna z tarnowskiego. Łącznie na scenie podczas jednego niedzielnego popołudnia wystąpiło ok. 400 muzyków z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach.

Imprezę uświetnił koncert zespołu „KORDIAN”. Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Grześki”. Przegląd prowadził Stanisław Przybylski.

Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.