Rada Gminy Laskowa podjęła uchwałę Nr VII/63/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Laksowa. Wybory Sołtysów zarządzone zostały na dzień 2 czerwca 2019 roku. Informacja dotyczące wyborów zamieszczone są w dziale Samorząd - Wybory Sołtysów