ukryty

Od stycznia 2019 r. Urząd Gminy Laskowa wprowadził indywidualne numery rachunków bankowych służące do identyfikacji wpłat mieszkańców.

W związku z powyższym informujemy, że:

-do celów wpłat podatków lokalnych zostaną utworzone indywidualne konta podatników, które będą podane do wiadomości na decyzjach podatkowych (nakazach płatniczych) lub przy składanych deklaracjach tj. w przypadku podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2019, która zostanie przesłana podatnikom na początku 2019 roku, lub na składanych deklaracjach

 - do celów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również zostaną utworzone indywidualne konta bankowe, które będą przesłane wraz zawiadomieniem o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 lutego 2019 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w informacji o wysokości opłaty.

- do celów opłat za wodę i ścieki, również tworzone są indywidualne rachunki bankowe, które będą podane do wiadomości na wystawianych fakturach. 

Uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany numerów rachunków bankowych w swoich systemach bankowości elektronicznej.