Skanska S.A. Wykonawca na zadaniu „Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa. Etap I i II” informuje, że w dniu 17.06.2019r. o godz. 8:00 wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu dotycząca przebudowy skrzyżowania, przebudowy wlotów dwóch dróg gminnych oraz wlotu drogi powiatowej nr K1612 (część E projektu TOR) na odc. 220 w km 0+000 w miejscowości Laskowa.