Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowe Centrum Pomocy w Limanowej zaprasza do wzięcia udziału w programie: „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

20 maja 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR w Limanowej, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Więcej informacji pod numerem tel. 18 3337 912 lub 18 33 75 826e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl

pcpr-limanowa.pl

pfron.org.pl

Pliki do pobrania