Komendant Powiatowy Policji w Limanowej zaprasza Mieszkańców Gminy Laskowa na debatę poświęconą bezpieczeństwu w Centrum Laskowej. Z racji powagi problemu prosimy Państwa o liczne przybycie i udział w debacie. 

1. Temat debaty oparty na analizie zagrożeń:
„Porozmawiajmy  o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ - bezpieczeństwo w rejonie zbiornika wodnego w miejscowości Laskowa, osiedle Centrum.”

2. Tematt debaty (analiza zagrożeń): niniejszy temat debaty podyktowany  jest lokalnym problemem mieszkańców osiedla „Centrum” oraz analizą wynikającą  z  działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również realizacją zadań priorytetowych  Rewiru  Dzielnicowych  KPP Limanowa.

3. Uczestnicy (adresaci, goście zaproszeni, instytucje): mieszkańcy osiedla „Centrum”, przedstawiciele Gminy Laskowa (Wójt, Sekretarz), Policję reprezentować będą:  Komendant Powiatowy w Limanowej Pani nadkom. Dorota Tokarz, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Limanowa: asp. szt. Stanisław Krupa, Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Limanowa: asp. Janusz Pach, Dzielnicowy:  asp. Marcin Drużkowski.

4. Termin debaty: 08 maja 2019 roku godzina 18:00.

5. Miejsce debaty: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Laskowej, 34-602 Laskowa 2, sala gimnastyczna.

6. Formy komunikowania (sposób informowania uczestników i społeczeństwa o debacie): strona internetowa KPP w  Limanowej, Urzędu Gminy w Laskowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej,  plakat w Urzędzie Gminy w Laskowej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Laskowej.

7. Plan debaty: Debata rozpocznie się od przywitania zaproszonych gości, następnie moderator przedstawi temat w/w debaty, Kierownik Rewiru Dzielnicowych zapozna gości z działaniem  struktury KPP Limanowa oraz  działaniem KMZB, dyskusja, ewaluacja (ankieta) przedstawienie wniosków wynikających z debaty, zakończenie i podsumowanie spotkania.