Działając na podstawie Zarządzenia Nr 142/11 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym las komunalny Gminy Laskowa


podaje się do publicznej wiadomości:


1. Gmina Laskowa oferuje do sprzedaży drewno okrągłe iglaste i liściaste z bieżącego pozyskania w szacowanych ilościach i sortymentach:


1) Drewno wielkowymiarowe (tartaczne) gat. jodła w ilości 40 m³


Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WC02 40%

WC03 50%

WD 10%


2) Drewno średniowymiarowe iglaste (typu paletowego) długie w ilości 18 m³


3) Drewno wielkowymiarowe (tartaczne) gat. buk w ilości 20 m³


Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WC02 25%

WC03 50%

WD 25%


4) Drewno wielkowymiarowe (pozaklasowe) gat. buk w ilości 105 m³


Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WD1 20%

WD2 45%

WD3 35%


Zainteresowane strony zapraszamy do składania pisemnych ofert kupna poszczególnych sortymentów, podając cenę za m³ drewna loco skład netto. Należy podać także swoje dane osobowe wraz z numerem kontaktowym.


Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Laskowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta kupna drewna” w terminie 05.04.2019 r. - 11.04.2019 r.