Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach od 8 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. wykaz obejmujący cześć działki nr 284/1 o pow. 25 m2 położonej w Ujanowicach, stanowiącą własność Gminy Laskowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.


Wykaz nieruchomości