Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach od 2 kwietnia 2019 r. do 22 kwietnia 2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej obejmującej dz. ew. nr 530/1 obręb Sechna, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.


Wykaz Nieruchomości