Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach 


od 15 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. 


został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej obejmującej dz. ew. nr 291/3 obręb Ujanowice, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Pliki do pobrania