ukryty

Uczniowie! Zapraszamy do konkursu o prawie wyborczym!

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizują już III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, interesujesz się prawem, wiedzą o społeczeństwie i historią, to zachęcamy Cię do udziału w Konkursie.

Poinformuj o chęci uczestnictwa dyrektora Twojej szkoły. On przekaże Twoje zgłoszenie do naszej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu 
(e-mail do przesyłania zgłoszeń: nowy.sacz@kbw.gov.pl lub nws-dyr@kbw.gov.pl.

Na zgłoszenie do Konkursu masz czas do 31 stycznia 2019 r.

Zachęcamy wszystkich uczniów do zgłaszania się do Konkursu.

Regulamin i materiały informacyjne.