Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Laskowa na 2019 r. rok do pobrania w załączniku.