Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Laskowa – wrzesień 2018r.

Kontenery


Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, metali oraz opon w Gminie Laskowa w załączniku.


Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane części samochodowe oraz opony z samochodów ciężarowych i pojazdów wolnobieżnych.