ukryty

Tauron Dystrybucja Informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

W Laskowej, stacja Laskowa 1.

Rozpoczęcie:

2018-01-16 08:00

Zakończenie:

2018-01-16 09:00

Rozpoczęcie:

2018-01-16 17:00

Zakończenie:

2018-01-16 18:00

W Laskowej, cała miejscowość, krótkie przerwy na czas przełączeń.

Rozpoczęcie:

2018-01-16 08:00

Zakończenie:

2018-01-16 18:00

W Laskowej, stacja Laskowa 18.

Rozpoczęcie:

2018-01-16 08:00

Zakończenie:

2018-01-16 18:00

W Laskowej, Młynnem, Łososinie od strony Młynnego

Rozpoczęcie:

2018-01-17 08:00

Zakończenie:

2018-01-17 09:00

Rozpoczęcie:

2018-01-17 17:00

Zakończenie:

2018-01-17 18:00