Samorządowe Przedszkole w Laskowej dysponuje wolnym miejsce w grupie 3-latków. Możliwe jest przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 lat.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko, proszeni są o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej (18 3333010).