W nadchodzącym sezonie smogowym dzieci z 1 691 żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych z Małopolski będą mogły oddychać powietrzem wolnym od zanieczyszczeń. To dzięki akcji edukacyjnej Marszałka Województwa Małopolskiego i oczyszczaczom powietrza. W ramach projektu zintegrowanego LIFE pn "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej Gmina Laskowa otrzymała oczyszczacze powietrza dla przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej oraz dla przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach.

https://powietrze.malopolska.pl