W dniu 17.05.2018 r. weszły w życie taryfy opłat za wodę i ścieki. Nowa instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie" decyzją z dnia 26.04.2018 r. zatwierdziła taryfy na okres najbliższych trzech lat za zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pliki do pobrania