Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej ogłasza zapisy dzieci do Samorządowego Przedszkola oraz do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.


Niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce „Ogłoszenia”.