Wójt Gminy Laskowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 08 listopada 2018 r. do dnia 21 listopada 2018 r. Więcej szczegółów do pobrania w załącznikach poniżej.

2018 r.

Pliki do pobrania