ukryty

II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski północnej, Małopolski południowej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krakowie wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i jednocześnie ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.


Pełna treść ostrzeżenia