Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Laskowa odbędzie się XLI sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.,
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,
    3. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ujanowicach.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.