Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.8:
  Publikacje dotyczące obszaru LGD. – limit dostępnych środków 300.000 zł
 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.2.3:
  Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu. – limit dostępnych środków 300.000 zł
 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.2.6:
  Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia. – limit dostępnych środków 300.000 zł
 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.2.8:
  Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD- limit dostępnych środków 300.000 zł

Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 03.04.2018 – 17.04.2018


 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.5
  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna”.– limit dostępnych środków 70.000 zł
 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.6
  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia”. – limit dostępnych środków 100.000 zł
 • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.7
  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej*w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje* - limit dostępnych środków 800.000 zł

Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 10.04.2018 – 24.04.2018W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00


Więcej informacji znajdą beneficjenci na stronie LGD – www.lgdlimanowa.eu

Pliki do pobrania