Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, na mocy porozumienia z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przystąpił do realizacji projektu „Małopolska Szkoła Tradycji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu I – XII 2019 r.


Warsztaty Muzykowania Ludowego - w ramach warsztatów Muzykowania Ludowego prowadzone będą indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach tradycyjnie wchodzących w skład muzyki ludowej (miedzy innymi: skrzypce, trąbka, klarnet). W związku z czym, ogłaszamy nabór chętnych do nauki Muzykowania Ludowego na instrumentach:

  • skrzypce – 4 osoby,
  • trąbka B – 4 osoby,
  • klarnet B – 4 osoby.

Uczniowie, zostaną zakwalifikowani do projektu po wstępnej ocenie przez instruktorów danego instrumentu. Obowiązuje kolejność zgłoszeń do GOKSiT w Laskowej, tel. 661 442 221 lub 18 33 33 005.