Na przełomie sierpnia i września firma SolarProjekt przeprowadza oceny energetyczne (audyty) budynków na terenie Gminy Laskowa.


Audytorzy, celem umówienia spotkania,  będą z Państwem kontaktować się telefonicznie.


Wszelkie pytania, bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do koordynatora projektu.


DANE TELEADRESOWE KOORDYNATORA/POMOCNIKA KOORDYNATORA (zgodnie
z ofertą Wykonawcy) DS. WSPÓŁPRACY Z ZAMAWIAJĄCYM i WNIOSKODAWCAMI:


IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

ADRES E-MAIL

Arkadiusz Kuryś

504-146-913

akurys@solarprojekt.eu

Karolina Grabia

91 852 50 94

biuro@solarprojekt.eu

LISTA OSÓB WYKONUJĄCYCH OCENY ENERGETYCZNE DLA ZADANIA:


1. wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego - Subregionu Sądeckiego, mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4. RPO WM 2014-2020.


1. Krystian Kędziora - Audytor


2. Agnieszka Szarek - Audytor


3. Sławomir Wrotkowski - Audytor


4. Tomasz Marchiński - Audytor


5. Rafał Jamrogiewicz - Audytor


6. Michał Manikowski - Audytor


7. Magdalena Sypek - Audytor


8. Mateusz Szyduczyński - Audytor


9. Kamil Skórzyński - Ankieter


10. Adrian Cymba - Ankieter

11. Bernadetta Bzymek - Ankieter