OSTRZEŻENIE Nr 15

  • Intensywne opady śniegu/2

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy
Ważność: od 2018-02-02 12:00:00 do 2018-02-04 00:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej  w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.
Prawdopodobieństwo: 90% (Intensywne opady śniegu)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2018-02-02 06:53:00
Synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

ukryty