OŚRODEK ZDROWIA w LASKOWEJ informuje, iż w związku z wejściem przepisów o ochronie danych osobowych – RODO,  nie wydajemy orginałów historii choroby.


Na pisemne żądanie pacjenta wydaje się kserokopię  w terminie do jednego miesiąca.


Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie potrzeby wydania kserokopii kartoteki.