Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się XLV sesja rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


1) Uchwała Nr XLV/285/18 w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa.